ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση

Οδός Ύδρας 6
36100 Καρπενήσι
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: dimoskarpenisiou@gmail.com
Τηλέφωνο: 22373-50000
Fax: 22373-50028