Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μικρού Χωριού
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μικρού Χωριού

Το Μουσείο έχει βρει στέγη σε κτίριο που λειτουργούσε παλιά ως δημοτικό σχολείο και οι συλλογές πληροφορούν τον επισκέπτη για τη ζωή και τη δράση των Μικροχωριτών και τη συμβολή τους στους αγώνες του Έθνους. Τα εκθέματα είναι ταξινομημένα σε χρονολογική σειρά και περιλαμβάνουν ιστορικά έγγραφα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, εικόνες από την κατοχή, το χρονικό της ιστορικής μάχης του Μικρού Χωριού, απομεινάρια από το τυπογραφείο της Εθνικής Αντίστασης, όπως και οικιακό – αγροτικό εξοπλισμό κ.ά. Ανεκτίμητης αξίας είναι τα χειρόγραφα κατοίκων του χωριού, αυθεντικές περιγραφές σε χρόνια όχι μόνο πολέμου αλλά και ειρήνης. Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων προβάλλεται βίντεο-ταινία με σύντομη αναδρομή στις κυριότερες φάσεις εξέλιξης του χωριού. Η βιβλιοθήκη του μουσείου έχει βιβλία Μικροχωριτών, Ευρυτανών καθώς και βιβλία που αναφέρονται στην περιοχή, ενώ στην είσοδο λειτουργεί πωλητήριο. Πλάι από το Λαογραφικό Μουσείο, στον σχολικό κήπο, βρίσκονται οι προτομές του Ιωάννη Ζορμπαλόπουλου, αγωνιστή του 1821 και του Γεώργιου Ε. Παπαδή, πρώτου Μικροχωρίτη δασκάλου.